Skedsmo kirkelige fellesråd
Kontor: 66 93 89 50

2015–2019

Leder
Bjørn Myhre bjornbmyhre@gmail.com 952 09 535 Skedsmo
Nestleder
Kjersti Weimoth Sørensen kjerstiws@hotmail.com 994 58 362 Strømmen
Medlemmer
Torbjørn Pedersen torbjorn.pedersen@live.com 934 61 800 Lillestrøm
Morten Fuglevand fuglusta@icloud.com 415 11 217 Lillestrøm
Bjørn Myhre bjornbmyhre@gmail.com 952 09 535 Skedsmo
Anders Helset Eriksen a.h.eriksen@gmail.com 404 72 901 Skedsmo
Tore Haakensen to–haake@online.no 913 57 008 Strømmen
Kjersti Weimoth Sørensen kjerstiws@hotmail.com 994 58 362 Strømmen
Torstein Lalim torlal@skedsmo.kommune.no 995 42 542 Prost
Bente Skulstad baustratt@gmail.com 977 49 071 Kommunal repr
Varamedlemmer
Wiggo Berggren wiggo@dataguiden.no 920 28 323 Lillestrøm
Trygvi Tummasson Lauritsen trygvilauritsen@hotmail.com 415 83 467 Lillestøm
Rune Lausund rune.lausund@ffi.no 481 42 481 Skedsmo
Kari Torhild Aune kta@forskningsradet.no 415 55 007 Skedsmo
Knut Sørheim knusoerh@online.no 920 37 509 Strømmen
Anne Marit Holø amholoe@hotmail.com 958 37 009 Strømmen
Bjørn–David Haraldsen bjorn–david.haraldsen@skesmo.kirken.no 900 93 301 Prest
Bjørn Arne Tronier batronier@politiet.no 909 96 293 Kommunal repr